Байршил

wpd нь дэлхийн даяар эх газрын  салхины болон нарны эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Цаашид сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, дэлхийн уур амьсгалд ээлтэй эрчим хүчний стандартыг бий болгох нь бүх нийтэд тулгарч буй сорилт болоод байна.

wpd Mongolia LLC
G Center, Suite 51
Olymp Street, 1st khoroo
Sukhbaatar District
Ulaanbaatar - 14230 Mongolia