Байршил

wpd нь дэлхийн даяар эх газрын болон далай тэнгисийн салхины болон нарны эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Цаашид сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, дэлхийн уур амьсгалд ээлтэй эрчим хүчний стандартыг бий болгох нь бүх нийтэд тулгарч буй сорилт болоод байна.

wpd Vietnam LLC
Floor 8, Serepork Building
56 Nguyen Dinh Chieu
Dakao Ward, District 1
700 000 Ho Chi Minh City

Mail info@konplong.com
T +84 28 628 628 90